Arteterapie

Co je to arteterapie?

Samotné slovo arteterapie se skládá ze dvou slov. „Arte“ je indoevropského původu a znamená nadání, později řemeslná profese, a dnes umění. Druhá část slova pochází z řeckého „therapeia“, což znamená léčba, léčení.

“ V užším slova smyslu znamená arteterapie léčba výtvarným uměním.“  Jaroslava Šicková-Fabrici 

Arteterapie je definována  jako samostatný a svébytný obor pod názvem umělecká terapie, společně s muzikorteterapií, dramaterapií a tanečně – pohybovou terapií. 

Na Slovensku je například využívána jako součást léčebné pedagogiky zaměřená na léčení prostřednictvím obrazu a výtvarných aktivit.

„Arteterapie využívá výtvarné umění jako prostředek k osobnímu vyjádření v rámci komunikace, spíše než aby se snažila o esteticky uspokojivé výsledné produkty posuzované vnějšími měřítky. “    Dr. Marian Liebmann 

Arteterapie využívá:

  • tvorbu jako je kresba, malba, koláž, práce s hlínou nebo jiným materiálem, který umožňuje vnitřní prožitek zvnějšnit a podívat se něj z odstupu, z různé vzdálenosti, ale také z jiného úhlu atd.
  • příběh (pohádkový nebo snový), který je metaforou našeho života

Arteterapie může probíhat individuálně, nebo ve skupině.

Komentáře