Autor Milena Magdalena

O autorovi

Arteterapie

Co je to arteterapie? Samotné slovo arteterapie se skládá ze dvou slov. „Arte“ je indoevropského původu a znamená nadání, později řemeslná profese, a dnes umění. Druhá část slova pochází z řeckého „therapeia“, což znamená léčba, léčení. “ V užším slova smyslu znamená arteterapie léčba výtvarným uměním.“  Jaroslava Šicková-Fabrici  Arteterapie je definována  jako samostatný a svébytný...

Jaký je vlastně rozdíl mezi psychologem, psychiatrem a psychoterapeutem?

  Psycholog  je člověk, který má vystudovanou nejlépe jednooborovou psychologii na vysoké škole. Titul by měl mít Mgr., nebo PhDr. před jménem, nebo PhD. na konci jména.       Je to člověk, který vás nebo vaše dítě smí “testovat”. Provádí tedy psychologickou diagnostiku. Disponuje různými nástroji, většinou “standardizovanými dotazníky”, které vám, nebo vašemu dítěti předkládá,...

Co to vlastně je Psychoterapie?

Slovo psychoterapie pochází z řečtiny a je složeno ze dvou slov: “psyché” a “therapón”. Psyché původně znamenala duši ve významu životní síly mající zdroj v sobě samé. V nejstarším významu byla synonymem života a vyjadřovala vztah člověka k životu. Therapón byl služebník, průvodce bohů. Sloveso “Therapeuó” znamená sloužit, pečovati o někoho, v přeneseném významu léčit....

Přijďte si promluvit

Pracuji s dospělými i dětskými klienty. Mohou mne navštívit páry i celé rodiny. Pokud vás tíží problém, se kterým si nevíte aktuálně rady, přijďte si promluvit. Podíváme se, co se dá udělat hned – a vždy se něco najde, pak rozfázujeme další kroky práce a nakonec dostanete úkoly.  Bez úkolů to nepůjde, ale nebojte. Půjde...