Co to vlastně je Psychoterapie?

Slovo psychoterapie pochází z řečtiny a je složeno ze dvou slov: “psyché” a “therapón”.

Psyché původně znamenala duši ve významu životní síly mající zdroj v sobě samé. V nejstarším významu byla synonymem života a vyjadřovala vztah člověka k životu.

Therapón byl služebník, průvodce bohů. Sloveso “Therapeuó” znamená sloužit, pečovati o někoho, v přeneseném významu léčit.

Dnes rozumíme terapií (léčbou) postupy, jimiž pomáháme uzdravení.

Komentáře