Jaký je vlastně rozdíl mezi psychologem, psychiatrem a psychoterapeutem?

 

Psycholog  je člověk, který má vystudovanou nejlépe jednooborovou psychologii na vysoké škole. Titul by měl mít Mgr., nebo PhDr. před jménem, nebo PhD. na konci jména. 

     Je to člověk, který vás nebo vaše dítě smí “testovat”. Provádí tedy psychologickou diagnostiku.

Disponuje různými nástroji, většinou “standardizovanými dotazníky”, které vám, nebo vašemu dítěti předkládá, a vy je následně v určitém časovém úseku vypracujete. Dále se můžete setkat s pohovory, s projektivními metodami apod. Záleží, co přesně má psycholog za úkol zjistit a s jakým problémem za ním přicházíte. 

     Psychologové mají široké pole působnosti. Záleží na jejich specializaci. Setkáte se s nimi v pedagogicko-psychologických poradnách, ve školách, ale i ve zdravotnických zařízeních. 

Nepředepisuje psychofarmaka, protože nemá lékařské vzdělání.

 

Psychiatr je člověk, který úspěšně absolvoval studium na lékařské fakultě se specializací  v oboru psychiatrie, má titul MUDr.

     Pracuje převážně s lidmi, kteří mají duševní nemoc či poruchu již diagnostikovanou, nebo je u těchto jedinců zvýšená pravděpodobnost, že by duševní poruchou nebo nemocí mohli trpět. 

Napříkad vzhledem k  jejich anamnése, dosavadnímu způsobu života, či k jejich nezanedbatelným projevům chování v běžných životních situacích. 

Psychiatr předepisuje psychofarmaka.  

 Pokud nemá psychoterapeutický výcvik, příliš si s ním nepopovídáte. Je to i tím, že má na klienty málo času       ( přibližně pouze 10-15 min na každého).

 

Psychoterapeut je člověk, který by měl mít vystudovanou vysokou školu v oborech sociální práce, psychoterapie, nebo psychologie a dosáhl titulu Mgr.  

     Dále zcela určitě by měl mít pětiletý psychoterapeutický výcvik v daném psychoterapeutickém směru spolu s dalšími náležitostmi od pravidelných supervizí po neustálé vlastní vzdělávání v oboru a přísné dodržování své vlastní psychohygieny.   

    Většinou je to člověk, který má na vás dostatek času (50min), můžete s ním probrat vše co vás trápí a s čím si sami nevíte v tuto chvíli rady.  Svůj problém během sezení důkladně proberete, podíváte se na něj z odstupu a budete společně hledat,  jak dál. Léčba je tak účinná, jak dokážete být VY sami k sobě a ke svému terapeutovi upřímní a otevření. 

Velkou část práce tady odvádíte vy sami. Vaše odhodlání a odvaha změnit to, co vás trápí a v čem vám není dobře.

 Většinou ho zatím nehradí zdravotní pojišťovna. 

Komentáře